amser bath ac amser gwely

Bagiau ymolchi, sebonau, cynnyrch croen a chanhwyllau. Amser ymlacio!