Ein siop yng Nglynllifon

**DIWEDDARIAD COVID-19** 23/3/20

Ein blaenoriaeth yw iechyd, diogelwch a lles ein tîm a chithau ein cwsmeriaid. Fe benderfynom gau ein siop yng Nglynllifon i'r cyhoedd ar 15/3/20 er mwyn hwyluso ymbellhau cymdeithasol er lles pawb.

Rydym yn parhau i werthu arlein cyhyd ag y medrwn/y cawn ond NID YDYM bellach yn cynnig yr opsiwn i Gasglu o'r Siop. Os ydych eisoes wedi gosod archeb i'w chasglu, byddwn mewn cysylltiad yn fuan i drafod opsiynau eraill. Cadwch yn ddiogel bawb, ac arhoswch adref!

---

Os hoffech weld ein nwyddau mewn cig a gwaed, beth am i chi ymweld â’n siop ger Caernarfon?

Mae'n siop wedi'i lleoli ym mharc gwledig Parc Glynllifon tu allan i Gaernarfon, mewn hen felin goed sy'n adeilad wedi'i restru ac yn llawn cymeriad.

Mae ein holl gynnyrch ar gael i'w prynu yn ogystal â chasgliadau o nwyddau nad ydynt ar gael ar ein gwefan.

Defnyddiwch ein gwasanaeth archebu a chasglu cyfleus - archebwch ar y wefan a chasglu eichnwyddau o'r siop yn rhad ac am ddim.

Ewch am dro o amgylch y gerddi, dewch i'r siop yna ewch am baned a chacen i'r caffi cyfagos. Edrychwn ymlaen i'ch gweld!

Oriau Agor yr Haf (Ebrill i Medi)

Ar agor 7 diwrnod yr wythnos
Dydd Llun tan ddydd Sadwrn: 10am-5pm
Dydd Sul: 11am-4pm 

Oriau Agor y Gaeaf (Hydref i Mawrth)

Ar agor 4 diwrnod yr wythnos, a phob dydd yn ystod gwyliau hanner tymor ysgol. Hefyd ar agor pob dydd drwy gydol mis Rhagfyr.
Dydd Iau tan ddydd Sadwrn: 10am-5pm
Dydd Sul: 11am-4pm

Ble mae'r siop?

Mae'r siop ar yr A499 - ffordd Pwllheli :
Parc Glynllifon
Ffordd Clynnog
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5DY