Ein siop yng Nglynllifon

**DIWEDDARIAD COVID-19**

Mae ein siop yng Nglynllifon yn parhau ar gau i'r cyhoedd am y tro, ond mae modd i chi ddewis yr opsiwn Casglu o'r Siop wrth archebu arlein a mae modd i chi ddychwelyd eitemau i'n swyddfa. 

---

Os hoffech weld ein nwyddau mewn cig a gwaed, beth am i chi ymweld â’n siop ger Caernarfon?

Mae'n siop wedi'i lleoli ym mharc gwledig Parc Glynllifon tu allan i Gaernarfon, mewn hen felin goed sy'n adeilad wedi'i restru ac yn llawn cymeriad.

Mae ein holl gynnyrch ar gael i'w prynu yn ogystal â chasgliadau o nwyddau nad ydynt ar gael ar ein gwefan.

Defnyddiwch ein gwasanaeth archebu a chasglu cyfleus - archebwch ar y wefan a chasglu eichnwyddau o'r siop yn rhad ac am ddim.

Ewch am dro o amgylch y gerddi, dewch i'r siop yna ewch am baned a chacen i'r caffi cyfagos. Edrychwn ymlaen i'ch gweld!

Oriau Agor yr Haf (Ebrill i Medi)

Ar agor 7 diwrnod yr wythnos
Dydd Llun tan ddydd Sadwrn: 10am-5pm
Dydd Sul: 11am-4pm 

Oriau Agor y Gaeaf (Hydref i Mawrth)

Ar agor 4 diwrnod yr wythnos, a phob dydd yn ystod gwyliau hanner tymor ysgol. Hefyd ar agor pob dydd drwy gydol mis Rhagfyr.
Dydd Iau tan ddydd Sadwrn: 10am-5pm
Dydd Sul: 11am-4pm

Ble mae'r siop?

Mae'r siop ar yr A499 - ffordd Pwllheli :
Parc Glynllifon
Ffordd Clynnog
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5DY