Cludo a Dychwelyd

**DIWEDDARIAD COVID-19** Ewch i'n tudalen Help a Chyngor am fanylion y newidiadau i'n prosesau a'n hameroedd cludo arferol

----

Anelwn at anfon eitemau sydd mewn stoc cyn gynted ag y byddwn yn derbyn eich archeb, fel arfer o fewn 1-2 ddiwrnod gwaith. Cludir archebion gan y Post Brenhinol neu Parcelforce.

Bydd eitemau sydd wedi'u personoli neu sy'n cael eu gwneud yn arbennig ar eich cyfer yn cymryd rhagor o amser, gweler y cynnyrch neilltuol am fanylion. Os yw eich archeb yn cynnwys cymysgedd o eitemau wedi'u personoli ac eitemau o'n stoc, mae'n bosib y bydd eich archeb yn cael ei dal yn ôl hyd nes y bydd y pethau i'w personoli yn barod i'w hanfon. Bydd rhai eitemau yn cael eu hanfon yn uniongyrchol oddi wrth y gwneuthurwyr ar ran Adra.

Cludiant yn y DU (yn cynnwys Ynysoedd y Sianel)

Archebion dan £10 £2 2-3 diwrnod
Archebion £10.00 i £49.99 £4.50 2-3 diwrnod
Archebion dros £50 AM DDIM 1-3 diwrnod

Cludiant Rhyngwladol:

Cyfrifir y gost yn ôl pwysau’r eitemau yn eich basged. Nid yw pob eitem yn addas i’w anfon dramor oherwydd eu maint, eu pwysau neu natur y deunydd.

Ewrop £3-£14

3-5 diwrnod Post Awyr Rhyngwladol

Gweddill y Byd £4-£20

5-7 diwrnod Post Awyr Rhyngwladol; Gogledd America, De America, Affrica, y Dwyrain Canol, y Dwyrain Pell a De Ddwyrain Asia.

Gweddill y Byd Parth 2 £4-£22

5-7 diwrnod Post Awyr Rhyngwladol; Awstralasia

Casglu o’r Siop

Gallwch archebu o hwylustod eich cartref a chasglu eich harcheb o'n siop yng Nglynllifon heb dalu pris cludiant. Dewiswch 'Casglu o'r Siop' fel modd cludiant. Byddwn yn anfon ebost atoch pan fydd eich harcheb yn barod i'w chasglu. Mae oriau agor, cyfeiriad a chyfarwyddiadau i'r siop ar y dudalen help a chyngor

 

Dychwelyd

Hyderwn y byddwch wrth eich bodd â’ch cynnyrch i’r un graddau â ni. Fodd bynnag, os digwydd i chi beidio, medrwch ddychwelyd yr eitemau atom ni o fewn 14 diwrnod gwaith am ad-daliad llawn neu i’w cyfnewid. Rhaid i bob eitem fod heb ei ddefnyddio yn ei bacediad gwreiddiol. Gwnewch yn siŵr fod pob parsel wedi ei selio a'i amddiffyn yn dda a’ch bod wedi cynnwys manylion yr archeb a’r rheswm dros eu dychwelyd. Eich cyfrifoldeb chi yw trefnu a thalu am ddychwelyd cynnyrch ac rydym yn argymell yn gryf eich bod yn cael tystiolaeth o bostio gan na fedrwn ysgwyddo cyfrifoldeb am ddychweliadau coll neu rai a ddifrodir yn ystod cludiant. Gallwch hefyd ddychwelyd nwyddau i'n siop yng Nglynllifon.

Os yw eich nwyddau wedi eu difrodi, yn wallus neu’n anghywir, gadewch i ni wybod o fewn 24 awr o’u derbyn naill ai ar y ffôn neu drwy ebost ac fe wnawn ein gorau i’w hamnewid.

Ni ad-delir costau postio a phecynnu ag eithrio os yw’r nwyddau’n wallus neu’n anghywir.

Yn sgil natur nwyddau wedi’u personoleiddio, ni allwn gynnig ad-daliad arnynt. Os yw’r personoleiddiad yn anghywir oherwydd camgymeriad gennym ni, neu os yw’r nwyddau yn wallus, fe wnawn gynnig ad-daliad llawn neu amnewid yr eitem heb unrhyw gost ychwanegol.

Am resymau hylendid ni fedrwn gyfnewid na rhoi ad-daliad am glustdlysau tyllog.