AMDANON NI

** DIWEDDARIADAU COVID-19**

23/3/20

Rydym yn parhau i werthu arlein cyhyd ag y medrwn/y cawn ond NID YDYM bellach yn cynnig yr opsiwn i Gasglu o'r Siop. Os ydych eisoes wedi gosod archeb i'w chasglu, byddwn mewn cysylltiad yn fuan i drafod opsiynau eraill. Cadwch yn ddiogel bawb, ac arhoswch adref!
Rydym yn cadw llygad ar y sefyllfa, mae ein staff i gyd unai yn gweithio o adref neu yn gweithio shifftiau arwahan ac rydym wedi cyflwyno trefn hylendid a glanhau llym yn ein ystafell pacio. 

17/3/20

Ein blaenoriaeth yw iechyd, diogelwch a lles ein tîm a chithau ein cwsmeriaid. Rydym wedi penderfynu cau y siop yng Nglynllifon i’r cyhoedd hyd nes bydd yr amgylchiadau’n newid. Bydd hyn yn hwyluso ymbellhau cymdeithasol er lles pawb.

Mae ein gwasanaeth 'Casglu o'r Siop' yn dal ar gael pan yn archebu arlein, ond bydd angen i chi eu casglu o ddrws y swyddfa yn Uned 3 yn iard y gweithdai tu ôl i'r siop na drws y siop ei hun os gwelwch yn dda. Gallwch gasglu eich archebion o'n swyddfa Llun i Gwener rhwng 10 a 4 o'r gloch. 

Rydym yn cadw llygad ar y sefyllfa, yn parhau i gynyddu ein gweithgarwch hylendid a glanhau, ac ar hyn o bryd nid oes unrhyw newid i’n cyflenwadau stoc. Os oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i helpu yn y cyfnod ansicr yma cofiwch fod modd cysylltu â ni trwy ebost, dros y ffôn neu ar y rhwydweithiau cymdiethasol. Diolch am eich cydweithrediad a’ch cefnogaeth barhaus. Cymerwch bwyll!

-------------------

Ers ei sefydlu yn 2007, mae Adra yn gwmni sy'n arbenigo mewn cynnyrch Cymreig trawiadol ar eich cyfer chi a'ch cartref. Sefydlwyd y cwmni gan Angharad Gwyn.

Mae popeth â werthwn wedi unai eu gwneud yng Nghymru, wedi'u dylunio gan ddylunwyr o Gymru, neu yn amlygu geiriau a sloganau Cymraeg. Maent wedi eu gwneud gan artistiaid, crefftwyr a chynhyrchwyr bach, annibynnol o bob rhan o Gymru i safon uchel, ac mae nifer o nwyddau'n cael eu creu yma yn Adra fel y medrwch fwynhau casgliadau sy'n arbennig i ni.

Mae ein swyddfa an siop wedi'u lleoli ym mhrydferthwch Parc Glynllifon ger Caernarfon. Cliciwch yma am gyfarwyddiadau a'n horiau agor.

Mae Adra'n gwmni cwbl ddwyieithog – mae croeso i chi gysylltu â ni mewn Cymraeg neu Saesneg.

Am y wybodaeth ddiweddaraf, gostyngiadau a chynigion arbennig, ymunwch â'n rhestr ebost, a dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Adra yw enw masnachu Adra (Cymru) Cyf.
Swyddfa gofrestredig: Uned 3 Parc Glynllifon, Ffordd Clynnog, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5DY.

Rhif Cwmni: 6271008, Rhif TAW: 141194828