AMDANON NI

DIWEDDARIADAU COVID-19

Gobeithio eich bod yn cadw'n saff! Mae'r siop yng Nglynllifon bellach wedi ail-agor i'r cyhoedd, ond gyda oriau agor cyfyngedig. Ewch i dudalen y siop am fwy o wybodaeth.

Ein blaenoriaeth yw iechyd, diogelwch a lles ein tîm a chithau ein cwsmeriaid. Rydym yn dal i gadw llygad ar y sefyllfa, mae ein staff i gyd unai yn gweithio o adref neu yn gweithio shifftiau arwahan ac rydym wedi cyflwyno trefn hylendid a glanhau llym yn ein ystafell pacio. 

Rydym yn dal i dderbyn niferoedd uchel o archebion arlein. Oherwydd y sefyllfa, mae oedi mewn derbyn stoc gan ein cyflenwyr, mae gwasanaeth ein cludwyr, y Post Brenhinol, hefyd yn arafach na'r arfer, ac mae'r amser mae'n gymryd i ni brosesu a phacio eich archebion hefyd yn hirach nag arfer. O ganlyniad, plis byddwch yn amyneddgar - gall eich archeb gymryd dipyn hirach na'r arfer i'ch cyrraedd.

Mae manylion llawn y newidiadau i'n prosesau ac amseroedd cludo arferol yn ystod y cyfnod hwn ar gael ar y dudalen help a chyngor.

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad a'ch cefnogaeth barhaus yn ystod y cyfnod hwn. Cadwch yn ddiogel bawb!

-------------------

Ers ei sefydlu yn 2007, mae Adra yn gwmni sy'n arbenigo mewn cynnyrch Cymreig trawiadol ar eich cyfer chi a'ch cartref. Sefydlwyd y cwmni gan Angharad Gwyn.

Mae popeth â werthwn wedi unai eu gwneud yng Nghymru, wedi'u dylunio gan ddylunwyr o Gymru, neu yn amlygu geiriau a sloganau Cymraeg. Maent wedi eu gwneud gan artistiaid, crefftwyr a chynhyrchwyr bach, annibynnol o bob rhan o Gymru i safon uchel, ac mae nifer o nwyddau'n cael eu creu yma yn Adra fel y medrwch fwynhau casgliadau sy'n arbennig i ni.

Mae ein swyddfa an siop wedi'u lleoli ym mhrydferthwch Parc Glynllifon ger Caernarfon. Cliciwch yma am gyfarwyddiadau a'n horiau agor.

Mae Adra'n gwmni cwbl ddwyieithog – mae croeso i chi gysylltu â ni mewn Cymraeg neu Saesneg.

Am y wybodaeth ddiweddaraf, gostyngiadau a chynigion arbennig, ymunwch â'n rhestr ebost, a dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Adra yw enw masnachu Adra (Cymru) Cyf.
Swyddfa gofrestredig: Uned 3 Parc Glynllifon, Ffordd Clynnog, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5DY.

Rhif Cwmni: 6271008, Rhif TAW: 141194828