CLUDIANT O £2

CLUDIANT AM DDIM AR ARCHEBION DROS £50

CLICIO A CHASGLU

nwyddau newydd

Yma yn Adra, credwn nad oes unman yn debyg i adra. Rydym wedi ein lleoli yn Eryri, lle daw cyfoeth deunyddiau naturiol ynghŷd gyda hufen creadigrwydd a thalent Cymru i ddod â'r gorau i chi o anrhegion Cymreig, nwyddau i'r tŷ a'r ardd, nwyddau cegin, gemwaith ac anrhegion i fabis a phlant a'r rheiny yn chwaethus a chyfoes.

Mae ein dewis helaeth o anrhegion a nwyddau Cymreig i'r cartref wedi dod o weithdai crefftwyr mwyaf talentog Cymru, ac mae llawer o'n heitemau yn amlygu geiriau neu sloganau Cymraeg. Anrhegion chwaethus a chyfoes wedi eu gwneud o ddeunyddiau naturiol o Gymru. Bydd eich teulu a'ch ffrindiau am y gorau i efelychu eich chwaeth!