Newyddion

Dyddiadau postio olaf ac oriau agor y Nadolig

Published: Thursday 15 December, 2016

Yn dilyn Nadolig eithridaol o brysur a llwyddiannus, byddwn yn cymryd seibiant dros yr Wyl.

Bydd y siop ar swyddfa yn cau am 1pm 24 Rhagfyr, felly cofiwch gasglu archebion Clicio a Chasglu erbyn hynny.

Dyddiadau archebu olaf ar gyfer y Nadolig yw:
Nwyddau mewn stoc 19 Rhagfyr
Archebion Clicio a Chasglu 19 Rhagfyr (i'w casglu erbyn 1pm 24 Rhagfyr)
Nwyddau wedi'u personoli neu wedi'u gwneud yn l y gofyn - gweler y tudalennau cynnyrch penodol am fanylion

Ein dyddiad postio olaf yw 21 Rhagfyr.

Bydd y siop a'r swyddfa yn ail-agor ddydd Mawrth 3 Ionawr. Gallwch barhau i archebu drwy'r wefan yn ystod y gwyliau, ond ni fyddant yn cael eu hanfon tan ddydd Mawrth 3 Ionawr.

Dymunwn Nadolig Llawen iawn a Blwyddyn Newydd Dda a llewyrchus i chi i gyd! Diolch yn fawr am eich cefnogaeth yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.Yn Ôl