Amdanom Ni

Croeso!

Mae Adra yn gwmni newydd syn ymroddedig i ganfod a gwerthu cynnyrch Cymreig trawiadol ar eich cyfer chi ach cartref.

Fe wyddom fod pob math o bethau hardd yn cael eu gwneud yma syn haeddu cael eu gweld gan gynulleidfa ehangach. Mae ein cynnyrch i gyd wedi eu canfod yn ofalus yng Nghymru, wedi eu dylunio gan ddylunwyr o Gymru, neu yn amlygur iaith Gymraeg a dim ond cynnyrch yr ydym wedi syrthio mewn cariad nhw ein hunain yr ydym yn eu gwerthu! Maent wedi eu gwneud gan artistiaid, crefftwyr a chynhyrchwyr bach, annibynnol o bob rhan o Gymru, i safon uchel gan ein bod or farn ei bod yn bwysig cefnogi cyflenwyr bychain, lleol.

Rydym yn anelu at fod mor eco-gyfeillgar ag syn bosibl. Mae ein holl ddefnyddiau swyddfa a phacio, pan fon bosibl, wedi cael eu gwneud o ddeunydd wediu hailgylchu, wediu hailddefnyddio neun ailgylchadwy. Pan na allwn osgoi defnyddio plastig, rydym yn eich annog yn gryf iw ail-ddefnyddio yn hytrach nai daflu ymaith.

Mae gan Adra bellach siop go iawn yn ystd Glynllifon! Cofiwch alw i weld ein casgliad, yn ogystal nwyddau nad ydynt ar gael i'w harchebu ar ein gwefan.

Am y wybodaeth ddiweddaraf a chynigion arbennig, ymunwch 'n rhestr ebost, ymunwch ni ar Facebook a dilynwch ni ar Twitter

Adra yw enw masnachu Adra (Cymru) Cyf.
Swyddfa gofrestredig: Uned 3 Parc Glynllifon, Ffordd Clynnog, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5DY.
Rhif Cwmni. 6271008

Yn Ôl