Anrhegion Cymreig chwaethus a chyfoes

Mae 'adra' yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl. Gall fod yn lle i glwydo, i encilio; mae'n lle i fod yn gynnes ac yn ddiogel; mae'n lle croesawgar; yn lle i ddiddanu ffrindiau, yn lle i ymlacio gyda'r teulu, ac yn lle i gael bod yn chi eich hun.

Yma yn Adra, credwn nad oes unman yn debyg i adra. Rydym wedi ein lleoli yn Eryri, lle daw cyfoeth deunyddiau naturiol ynghŷd gyda hufen creadigrwydd a thalent Cymru i ddod 'r gorau i chi o anrhegion Cymreig, nwyddau i'r tŷ a'r ardd, nwyddau cegin, gemwaith ac anrhegion i fabis a phlant a'r rheiny yn chwaethus a chyfoes.

Mae ein dewis helaeth o anrhegion a nwyddau Cymreig i'r cartref wedi dod o weithdai crefftwyr mwyaf talentog Cymru, ac mae llawer o'n heitemau yn amlygu geiriau neu sloganau Cymraeg. Anrhegion chwaethus a chyfoes wedi eu gwneud o ddeunyddiau naturiol o Gymru. Bydd eich teulu a'ch ffrindiau am y gorau i efelychu eich chwaeth!